Būrelių veikla

Programa „Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas“

Programa „Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas“ yra tęstinė programa, kurioje vaikai pažindinami su Lenkijos kultūra, papročiais, tradicijomis ir kalba. Mokinių  dalyvavimas būrelio veikloje ugdo jų meninius įgūdžius,  kūrybingumą, saviraišką, pagarbą kaimyninės tautos kultūrai ir kūrybai. Vaikai sužinos apie Lenkiją, jos kultūrą, pažins lenkišką abėcėlę, išmoks tarti  raides ir žodžius, dalyvaus  įvairiuose dialoguose, pieš, dainuos lenkų liaudies dainas, žais lenkų liaudies žaidimus. Įgytas žinias vaikai panaudos Centro projektuose, renginiuose, susitikimuose su Lietuvos lenkais, lankydamiesi su tėvais kaimyninėje Lenkijoje.  2021 m. projektą finansuoja Alytaus miesto savivaldybė.

Kaimyninių šalių liaudies amatai (medienos dirbiniai)

Kaimyninių šalių liaudies amatų (medienos dirbiniai) programa siekia suteikti galimybę įvairių tautybių vaikams susipažinti su kaimyninių šalių (lenkų, baltarusių, latvių, rusų) liaudies amatais, kultūra, tradicijomis. Mokinių dalyvavimas būrelio veikloje ugdys jų meninius įgūdžius, kūrybingumą, saviraišką, pagarbą kitų tautų kultūrai, tradicijoms. Vaikai pažins konstrukcines medžiagas, išmoks dirbti su įvairiais rankiniais bei elektriniais įrankiais. Įgytas žinias vaikai panaudos praktinėje veikloje, mokykloje, komunikuojant su kitų šalių gyventojais, ekskursijų ir išvykų metu, Centro organizuojamuose projektuose, renginiuose, parodose, mugėse.

Programos „Rusų kalba ir kultūra“

Rusų kalbos ir kultūros programos(ABC) ir (pažengusiems) yra tęstinės. Siekiama suteikti galimybę įvairių tautybių vaikams susipažinti su rusų kalba, kultūra, tradicijomis. Mokinių dalyvavimas būrelio veikloje ugdys jų kalbinius, meninius įgūdžius, kūrybingumą, saviraišką, pagarbą kitų tautų kultūrai ir kalbai. Vaikai pažins rusišką abėcėlę, išmoks skaityti, rašyti raides ir žodžius, dalyvauti įvairiuose dialoguose, pieš, dainuos, žais rusų liaudies žaidimus Įgytas žinias vaikai panaudos praktinėje veikloje, mokykloje, komunikuojant su kitų šalių gyventojais, ekskursijų ir išvykų metu, Centro ir jo partnerių organizuojamuose projektuose, renginiuose. 2021 m. projektą finansuoja Alytaus miesto savivaldybė.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA „LENKŲ KULTŪRA IR KALBOS PRADŽIAMOKSLIS“

Šia  programa siekiama dalyvius supažindinti su lenkų kultūra ir kalbos pradmenimis, sudaryti sąlygas asmeniui mokytis visą gyvenimą, tobulinti asmenines kompetencijas, tenkinti pažinimo poreikius, tenkinti dalyvių norą  bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos  lenkų tautybės ir Lenkijos piliečiais.