Priėmimas į būrelį

Alytaus neformaliojo švietimo
centro „Tolerancija“ direktorei
Ninai Šutovai, Jaunimo g. 3,
Alytus. Mob. tel. 8 616 75128
El. paštas n.sutova@gmail.com

PRAŠYMAS

DĖL ___________________________ BŪRELIO
(programos pavadinimas)

201.. m.___________________d.

Prašau mano sūnų (dukrą)__________________________________________gimusį(-ią)____
(vardas, pavardė)

______________, lankantį, lankančią______________________________________________
(gimimo data)                                                          (nurodyti bendrojo ugdymo mokyklos pavadinimą)

____________________klasę, priimti į Jūsų vadovaujamos institucijos _____________________

_________________________________________________________________________

                                                                    (nurodyti programą (-as

Informuoju, kad mano sūnus (duktė), globotinis (globotinė) lanko ___________________________
_________________________________________________________________________
(įvardyti neformaliojo švietimo teikėjus)
_________________________________________________________________________

Esu pasirinkęs (-usi) šiuos neformaliojo vaikų švietimo teikėjus __-__________________________
(įvardyti)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
už kurių teikiamas paslaugas norėčiau mokėti mažiau arba galėčiau visai nemokėti.

___________________ ______________________________________
(parašas) (tėvų, globėjų/rūpintojų vardas, pavardė)