Naujienos

Dalyvavimas  projekte „Kartu su Europos tautų šeimomis per jų papročius ir tradicijas“

Altek Digital Camera

Altek Digital Camera

backgroundNuo rugsėjo mėn. 21 d. iki spalio mėn. Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“ pakviestas dalyvauti šalies mokymo įstaigų bendrų edukacinių veiklų projektų konkurso „Būkime kartu“ projekte „Kartu su Europos tautų šeimomis per jų papročius ir tradicijas“. Projektą teikė, laimėjo ir vykdo Alytaus šv. Benedikto gimnazija. Projekto vadovė Germina Jasinskaitė-Gurskienė.

Konkursą inicijuoja ir finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto partneriai: Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ ir Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos mokiniai.

Projekto tikslas – padėti suprasti, kad per šeimą ir jos papročius, tradicijas įgyjami ir ugdomi religinės, tautinės, kultūrinės tolerancijos, tapatumo, kūrybingumo ir kultūrinio sąmoningumo pradmenys.

Projekto metu mokiniai susipažino su bendraamžiais, plėtėsi jų kultūrinis bendradarbiavimas ir pažinimas. Projekto dalyviai ne tik praturtino etnokultūrines žinias, bet ir pasidalino patirtimi, vykdė ir dalyvavo dalykinėse, kultūrinėse veiklose, dalinosi informacija, ugdė bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, puoselėjo toleranciją ir pagarbą kitų tautų šeimų papročiams, tradicijoms, kultūrai, gilino užsienio kalbinius gebėjimus ir įgūdžius.

Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ direktorė Nina Šutova