Apie mus

 
ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS  „TOLERANCIJA”
tolerancija
Teisinė forma, kodas: Asociacija, 304127368
Adresas: Jaunimo g. 3, Alytus
WWW: www.centrastolerancija.lt
Organizacija įkurta
2015 m. lapkričio 03 d.

Asociacijos veikla:
• organizuoja neformaliojo švietimo užsiėmimus, renginius, projektus vaikams, jaunimui ir suaugusiems;
• rengia literatūrines, muzikines, kūrybines ir kitokias vakarones, meno saviveiklos pasirodymus, parodas, susitikimus ir kitus projektus;
• dalyvauja organizuojamuose Alytaus miesto, respublikos, užsienio šalių meno renginiuose, seminaruose, konkursuose, akcijose, šventėse;
• organizuoja pažintines išvykas į žymias vietoves;
• bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių švietimo, kultūros ir meno bei kitomis institucijomis, pedagogais, mokiniais, menininkais, literatais, meno kolektyvais;
• kuria ir įgyvendina kultūrinius švietėjiškus projektus ir programas, ugdančias pilietiškumą, tautų tarpusavio toleranciją bei supratimą padedantį plėtoti atvirą Lietuvos visuomenę.