Kaimyninių šalių liaudies amatai (medienos dirbiniai)

Kaimyninių šalių liaudies amatų (medienos dirbiniai) programa siekia suteikti galimybę įvairių tautybių vaikams susipažinti su kaimyninių šalių (lenkų, baltarusų, latvių, rusų) liaudies amatais, kultūra, tradicijomis. Mokinių dalyvavimas būrelio veikloje ugdys jų meninius įgūdžius, kūrybingumą, saviraišką, pagarbą kitų tautų kultūrai, tradicijoms. Vaikai pažins konstrukcines medžiagas, išmoks dirbti su įvairiais rankiniais bei elektriniais įrankiais. Įgytas žinias vaikai panaudos praktinėje veikloje, mokykloje, komunikuojant su kitų šalių gyventojais, ekskursijų ir išvykų metu, Centro organizuojamuose projektuose, renginiuose, parodose, mugėse.

Programa „Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas“

Programa „Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas“ yra tęstinė programa, kurioje vaikai pažindinami su Lenkijos kultūra, papročiais, tradicijomis ir kalba. Mokinių dalyvavimas būrelio veikloje ugdo jų meninius įgūdžius, kūrybingumą, saviraišką, pagarbą kaimyninės tautos kultūrai ir kūrybai. Vaikai sužinos apie Lenkiją, jos kultūrą, pažins lenkišką abėcėlę, išmoks tarti raides ir žodžius, dalyvaus įvairiuose dialoguose, pieš, dainuos lenkų liaudies dainas, žais lenkų liaudies žaidimus, dalyvaus vaikų ir jaunimo etnografiniame festivalyje „Kartu smagu“. Įgytas žinias vaikai panaudos Centro projektuose, renginiuose, susitikimuose su Lietuvos lenkais, lankydamiesi su tėvais kaimyninėje Lenkijoje.

Programos „Rusų kalba ir kultūra“

Rusų kalbos ir kultūros programos(ABC) ir (pažengusiems) yra tęstinės. Siekiama suteikti galimybę įvairių tautybių vaikams susipažinti su rusų kalba, kultūra, tradicijomis. Mokinių dalyvavimas būrelio veikloje ugdys jų kalbinius, meninius įgūdžius, kūrybingumą, saviraišką, pagarbą kitų tautų kultūrai ir kalbai. Vaikai pažins rusišką abėcėlę, išmoks skaityti, rašyti raides ir žodžius, dalyvauti įvairiuose dialoguose, pieš, dainuos, žais rusų liaudies žaidimus Įgytas žinias vaikai panaudos praktinėje veikloje, mokykloje, komunikuojant su kitų šalių gyventojais, ekskursijų ir išvykų metu, Centro ir jo partnerių organizuojamuose projektuose, renginiuose.